адрес: гр. Габрово, ул. „Васил Априлов“ 40

 

Димитър Стоилов
Специалист отдаване под наем на недвижими имоти
Тел: 02/9427 405, 0896 844 082
Имейл: d.stoilov@prmbg.com

Явор Владинов
Управител мол Габрово
Тел: 0894671820
Имейл: y.vladinov@prmbg.com

 

Охрана
Паркинг
Тел: 0892222419 и 0892222426